برگزاری جلسه شورای هماهنگی کمیته خادمین ستاد اربعین آستان قدس رضوی

1398/07/07 مهر

مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی: ستاد اربعین آستان قدس رضوی در جریان خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در سال جاری همچون سال های گذشته، فعالان مردمی و خادمین افتخاری را فراخوان و سازماندهی خواهد نمود. محسن منصوری مدیرعامل بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام در این جلسه تاکید کرد: عملیات خدمت رسانی به […]

مسئول ستاد اربعین آستان قدس رضوی:
ستاد اربعین آستان قدس رضوی در جریان خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در سال جاری همچون سال های گذشته، فعالان مردمی و خادمین افتخاری را فراخوان و سازماندهی خواهد نمود.

محسن منصوری مدیرعامل بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام در این جلسه تاکید کرد:
عملیات خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی از 16 مهرماه آغاز و تا پایان 3 آبانماه (یک هفته پس از اربعین) ادامه خواهد داشت.

کمیته خادمین ستاد اربعین آستان قدس رضوی خادمین افتخاری را حوزه های ذیل سازماندهی خواهد نمود:
آشپزخانه مرکزی
مواکب خدمت رسانی و فرهنگی
گروه های تبلیغی
گروه های سلامت و بهداشت
تیم های پزشکی
و …

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: