اختتامیه کنگره ملی شعر اربعین (موکب کلمات)در مشهد مقدس برگزار شد.

1398/07/07 مهر

اختتامیه کنگره ملی شعر اربعین «موکب کلمات»، ۴ مهرماه در مشهد مقدس برگزار شد و در این مراسم  از ۱۳ نفر در دوبخش شعر و نوحه تقدیر خواهد شد. این کنگره امسال در دوبخش شعر و نوحه برگزار شد که  در ۴ مرحله داوری، آثار ۱۰۰ شاعر برای انتشار در کتاب کنگره انتخاب شد . […]

اختتامیه کنگره ملی شعر اربعین «موکب کلمات»، ۴ مهرماه در مشهد مقدس برگزار شد و در این مراسم  از ۱۳ نفر در دوبخش شعر و نوحه تقدیر خواهد شد. این کنگره امسال در دوبخش شعر و نوحه برگزار شد که  در ۴ مرحله داوری، آثار ۱۰۰ شاعر برای انتشار در کتاب کنگره انتخاب شد .

همچنین آلبوم صوتی «موکب کلمات» نیز با صدای بهروز رضوی براساس آثار رسیده منتشر شده است که در مراسم اختتامیه رونمایی شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: