هاشم الحیدری معاون فرهنگی حشدالشعبی در سخنانی گفت:: در هیئت های حضرت زینب(س) و خاندانش (که البته تمامی هیئت ها با نام های مختلف متعلق به حضرت زینب(س) است) باید قبل از غذا و آب، فریاد باشد و پیام اربعین را فریاد بزند. وی افزود: اگر از هر موکب دار سوال شود تو برای اربعین چه چیزی داری به جای اینکه بگوید من غذا و آب و.. دارم باید بگوید من حامل پیام اربعین هستم و این پیام را فریاد می زنم.