هاشم الحیدری:در زمان داعش اکثر موکب داران عراقی رفتند به جبهه جنگ، چون که اربعین برای آنها در جبهه تعریف می شود، آنها رفتند با دشمنی که در برابر اهل بیت قد علم کرده بود جنگیدند.
حشدالشعبی و فرزندان ایران که در جبهه مقاومت ایستادگی کردند با خون خود اربعین را حفظ کردند .