سخنرانی محسن منصوری، دبیر ستاد اربعین آستان قدس رضوی و مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی

1398/06/02 شهریور

محسن منصوری، دبیر ستاد اربعین آستان قدس رضوی و مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی

هدف اصلی این همایش،  هم افزایی و استفاده از ظرفیت های مشترک مواکب و بیان تجربیات و تبادل آنها در حوزه اربعین است. هدف بعدی همایش نیز تحکیم رابطه بین دو ملت ایران و عراق می باشد. همچنین از مواکب ایرانی که در موضوع پذیرایی اربعین کمک کار مواکب عراق هستند در خواست کرده ایم که موکب عراقی متناظر با خودشان که در عراق به آنها کمک می کنند را دعوت کنند تا اتحاد و انسجام خادمان اربعین بیش از گذشته در این همایش تجلی پیدا کند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: