آئین وحدت و برادر خواندگی عشایر و موکب داران ایرانی و عراقی

1398/06/02 شهریور

ز فتنه ها نهراسیم، که در امان حسینیم به هم رسیده دل ما، کنار پرچم مولا عدو به خواب ببیند، دگر جدایی ما را که زیر بیرق عشق، به هم رسانده خدا عراق و ایران را

ز فتنه ها نهراسیم، که در امان حسینیم

به هم رسیده دل ما، کنار پرچم مولا

عدو به خواب ببیند، دگر جدایی ما را

که زیر بیرق عشق، به هم رسانده خدا

عراق و ایران را

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: