عهد ما با حسین علیه السلام ناگسستنی است
و این میثاق آسمانی را هر روز«با ندای لبیک یا حسین» تکرار می کنیم.
لحظاتی پرشور از «دومین همایش بین المللی فعالان اربعین حسینی» در مشهد مقدس.