ندای لبیک یا حسین در تجمع بزرگ فعالان اربعین حسینی+فیلم

1398/05/29 مرداد

عهد ما با حسین علیه السلام ناگسستنی است و این میثاق آسمانی را هر روز«با ندای لبیک یا حسین» تکرار می کنیم. لحظاتی پرشور از «دومین همایش بین المللی فعالان اربعین حسینی» در مشهد مقدس.

عهد ما با حسین علیه السلام ناگسستنی است
و این میثاق آسمانی را هر روز«با ندای لبیک یا حسین» تکرار می کنیم.
لحظاتی پرشور از «دومین همایش بین المللی فعالان اربعین حسینی» در مشهد مقدس.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: