پل دختر یک هفته بعد از سیل ویرانگر

1398/01/28 فروردین

از نخستین روز سیل پل دختر ، بچه های زیادی مشغول خدمت رسانی و مجاهدت شبانه روزی هستند، اما حجم خرابی ها و آسیب به منازل ، اقتضای استمرار این خدمات را دارد. آنچه میبینید ، بخش اول گزارشی از وضیعت این روزهای پل دختر است.      

از نخستین روز سیل پل دختر ، بچه های زیادی مشغول خدمت رسانی و مجاهدت شبانه روزی هستند، اما حجم خرابی ها و آسیب به منازل ، اقتضای استمرار این خدمات را دارد.

آنچه میبینید ، بخش اول گزارشی از وضیعت این روزهای پل دختر است.

 

 

 

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: