دیدار صمیمانه آیت الله مروی با خادمان بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام

1398/01/28 فروردین

یک روز خوب یک دیدار صمیمانه یک تجدید روحیه معنوی…  

یک روز خوب

یک دیدار صمیمانه

یک تجدید روحیه معنوی…

 

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: