ایستگاه صلواتی در شهر آق قلا

1398/01/28 فروردین

برای جهادگران خسته از تلاش و مجاهدت برای سیل زدگان دردمند و رنج کشیده برای دخترکان زیبایی که عروسکشان در گل و لای افتاده و دلشان لک زده تا مادر،اجاق خانه را روشن کند و دوباره طعم آش گرم را بچشند برای مادرانی که آشپزخانه ای ندارند تا گرمای عاطفه را به خانه بیاورند برای […]

برای جهادگران خسته از تلاش و مجاهدت

برای سیل زدگان دردمند و رنج کشیده

برای دخترکان زیبایی که عروسکشان در گل و لای افتاده و دلشان لک زده تا مادر،اجاق خانه را روشن کند و دوباره طعم آش گرم را بچشند
برای مادرانی که آشپزخانه ای ندارند تا گرمای عاطفه را به خانه بیاورند

برای همه اینهابرای همه دلهایی که عاشق گرمای مهربانی اند…

ایستگاه صلواتی به پا کردیم تا بقدر لحظه ای هم که شده،لبخند را مهمان چهره دردمندشان کنیم.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: