هدیه امام رئوف به سیل زدگان گلستانی

1398/01/28 فروردین

با سیل، زندگی مردم زیر آب رفت. برای راه افتادن دوباره زندگی، خیلی چیز ها باید به آنها برسانیم. نباید تنها بمانند. در کنار کمک های روزمره و اولیه مثل غذا و لوازم بهداشتی و …از این مهم غفلت نکردیم . محموله شامل ششصد تخته فرش ماشینی بین ششصد خانواده که سیل زندگی شان را […]

با سیل، زندگی مردم زیر آب رفت.

برای راه افتادن دوباره زندگی، خیلی چیز ها باید به آنها برسانیم.

نباید تنها بمانند. در کنار کمک های روزمره و اولیه مثل غذا و لوازم بهداشتی و …از این مهم غفلت نکردیم .

محموله شامل ششصد تخته فرش ماشینی بین ششصد خانواده که سیل زندگی شان را از بین برده بود توزیع شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: