هدیه امام رئوف به سیل زدگان گلستانی

1398/01/28 فروردین

با سیل، زندگی مردم زیر آب رفت. برای راه افتادن دوباره زندگی، خیلی چیز ها باید به آنها برسانیم. نباید تنها بمانند. در کنار کمک های روزمره و اولیه مثل غذا و لوازم بهداشتی و …از این مهم غفلت نکردیم . محموله شامل ششصد تخته فرش ماشینی بین ششصد خانواده که سیل زندگی شان را…

با سیل، زندگی مردم زیر آب رفت.

برای راه افتادن دوباره زندگی، خیلی چیز ها باید به آنها برسانیم.

نباید تنها بمانند. در کنار کمک های روزمره و اولیه مثل غذا و لوازم بهداشتی و …از این مهم غفلت نکردیم .

محموله شامل ششصد تخته فرش ماشینی بین ششصد خانواده که سیل زندگی شان را از بین برده بود توزیع شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: