نشست فصلی تسهیل‌گر جوانی‌ جمعیت

1403/04/09 تیر

نشست فصلی تسهیل‌گر جوانی‌ جمعیت به همت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی با حضور پروفسور اکبری پدر جمعیت ایران روز پنج شنبه ۷ تیر ۱۴۰۳ در سالن کنفرانس موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: