زیارت 80 نفر از زائران زیارت اولی سندروم دان

1403/03/30 خرداد

به همت مدیریت امور زائرین معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی 80 نفر از زائران زیارت اولی سندروم دان در قالب طرح مهر درخشان رضوی مهمان امام رئوف (ع) شدند

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: