حضور بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در دومین نمایشگاه «آبادیران»

1403/03/29 خرداد

غرفه بنیاد کرامت رضوی در دومین دوره نمایشگاه ملی آبادیران، نوآوری برای آبادانی

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: