آغاز ارائه خدمات حمایتی به ۲۵٠٠ فرزند یتیم زیر ۱۸ سال

1403/03/10 خرداد

در راستای اجرای نیت ناذران و با همت معاونت خدمات اجتماعی آستان قدس رضوی، روز چهارشنبه 9 خرداد 1403 مراسم آغاز ارائه خدمات حمایتی به ۲۵٠٠ فرزند یتیم زیر ۱۸ سال در سالن باستانی مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: