معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی خبر داد؛

اجرای وقف نامه «بیگا» برای ۴۰ نفر از ایتام سادات

1403/02/23 اردیبهشت

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: در راستای اجرای موقوفه «بیگا»، چهل نفر از ایتام سادات به همراه مادرانشان در اردوگاه «بیلدر» گرد هم آمدند و مطابق نیات واقف مورد تکریم قرار گرفتند.

جعفر رییسیان زاده اظهارکرد: طبق موقوفه «بیگا» 40 نفر از ایتام تا رسیدن به سن بلوغ شرعی مورد حمایت مادی و معنوی قرار گرفته و هزینه های آنان مانند خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل، از طریق درآمد موقوفه پرداخت می‌شود.

وی افزود: در دوره جدید اجرای این وقف نامه باتوجه به اینکه بچه‌هایی که قبلاً خدمات دریافت می‌کردند و حالا به سن بلوغ شرعی رسیده اند از دایره شمول وقف نامه خارج شده‌اند، افراد جدید توسط شبکه خادمیاری و شبکه هایی که وابسته به خیریه های سادات هستند شناسایی شده و زیر پوشش این وقف نامه قرار می‌گیرند.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی بیان کرد: افراد منتخب باید شرایطی از جمله پسر بودن، زیرسن بلوغ شرعی و بی بضاعت بودن را داشته باشند که برای شناسایی آنان به صورت محلی تحقیقات لازم به عمل آمده است.

رئیسان زاده تصریح کرد: به ازای هر ده خانواده یک مددکار در نظر گرفته شده است تا به صورت مداوم با ایتام و خانواده های آنان در ارتباط بوده و مشکلات را شناسایی و برطرف کند.

وی گفت: همچنین در این برنامه جلسه اول کارگاه فرزند پروری نیز برگزار شد و تست‌های روانشناسی از فرزندان توسط مرکز مشاوره بنیاد کرامت صورت گرفته  شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: