دوره توانمندسازی خادمیاران زندگی به سبک رضوی

1403/02/22 اردیبهشت

اولین جلسه کارگاه مهارت های کلامی و گفتگو با زوجین از سلسله جلسات دوره توانمندسازی خادمیاران زندگی به سبک رضوی روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 با سخنرانی وجیهه محمدی و هادی صائبی؛ مدرس مهارت های فردی و سازمانی در سالن جلسات باغ اردوگاه خاتون برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: