مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی خبر داد؛

اجرای پویش ملی «همدلی با غزه» با هدف حمایت از مردم ستمدیده فلسطین

1403/01/30 فروردین

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی از اجرای پویش ملی «همدلی با غزه» با محوریت‌ کانون‌های خدمت سراسر کشور و به منظور حمایت از مردم ستمیده فلسطین خبر داد.

احمد میرزاده، مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی با اشاره به پویش ملی «همدلی با غزه» با محوریت‌ کانون‌های خدمت سراسر کشور، به نتایج این پویش اشاره و اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از جریان و آرمان فلسطین و مقاومت برنامه‌ریزی شد و به صورت ملی نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سراسر نقاط کشور به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال اقدام شد.
وی ادامه داد: مردم نوع‎ دوست کشورمان از آبان تا بهمن ۱۴٠۲ در قالب این پویش اقدام به اهدای کمک‎های نقدی خود برای یاری رساندن به مردم مظلوم غزه کردند که مبلغ جمع‌آوری شده در اختیار مردم مظلوم غزه قرار خواهد گرفت.
میرزاده تصریح کرد: امروز رژیم اسرائیل و پشتیبان آن آمریکای خبیث در تجاوز به سرزمین فلسطین با پاسخ مقتدرانه فرزندان ملت روبرو شدند آن چنان که همگان پایان عمر نکبت بار رژیم جعلی اسرائیل را به نظاره خواهند نشست.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: