بازدید مدیر مرکز جامع مشاوره از میزهای خدمت نوروزی

1403/01/05 فروردین

رضا آذریان، مدیر مرکز جامع مشاوره روز شنبه ۴ فروردین 1403 از نحوه خدمات‌رسانی میزهای خدمت نوروزی مشاوره و روانشناسی در صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر بازدید کرد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: