برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی مسئولین هیئات دانش آموزی سراسر کشور با همکاری بنیاد کرامت آستان قدس رضوی

1402/12/22 اسفند

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: