تشرف ٣٠٠ زائر اولی به حرم مطهر رضوی

1402/12/10 اسفند

در راستای اجرای موقوفه مرحوم الحسینی المجتهد، 300 زائر از سراسر کشور به همت بنیاد کرامت رضوی روز چهارشنبه 9 اسفند 1402 به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: