موقوفه 781 مرحوم محمد جعفر الحسینی المجتهد

1402/12/05 اسفند

در راستای اجرای موقوفه 781 مرحوم محمد جعفر الحسینی المجتهد حدود پانصد زائر که نیمی سید و بقیه عام هستند از 10 استان موقوفه‌دار به همت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: