روایتی از تامین جهیزیه برای محرومان به همت بنیاد کرامت رضوی و خیرین

1402/12/05 اسفند

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: