تشرف جمعی از زائران استان اصفهان به حرم مطهر رضوی

1402/11/15 بهمن

به همت بنیاد کرامت رضوی ۲۲۰ نفر از زائران استان اصفهان، در قالب طرح مهر درخشان رضوی برای اولین بار به مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: