چهارشنبه‌های امام رضایی و توزیع صبحانه گرم در مدارس مشهد مقدس

1402/11/14 بهمن

برنامه چهارشنبه‌های امام رضایی و توزیع صبحانه گرم در مدارس شهر مشهد مقدس به همت مدیریت امور مجاورین معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی؛ این هفته با حضور مهندس اسماعیل‌زاده مدیر کل نذورات آستان قدس رضوی برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: