سرود دختر ماه

1402/11/08 بهمن

صدای مشترک دختران ۹ ساله این سرزمین برای حضور در رویداد ملی دخترماه، ویژه همه دخترای ماه سرزمین ایران که ورودشون به وادی تکلیف با رویداد دختر ماه آغاز شده و دلهاشون میهمان حضرت رضا علیه السلام می‌شود.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: