مستند رویداد ملی شکوه مادری

1402/10/27 دی

مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی، طی چهار سال اخیر طرح ملی «شکوه مادری» را اجرایی کرده است؛ طرحی برای تکریم نقش فرزندآوری مادران که تاثیر مستقیم در حل بحران جمعیتی کشور دارد.

جهت دریافت فایل کوتاه این اثر میتوانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید؛
https://www.aparat.com/v/HdbXt

جهت دریافت فایل بلند این اثر میتوانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید؛
https://aparat.com/v/s5kMZ

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: