اختتامیه زنگ هشتم، زنگ کتاب

1402/10/21 دی

مراسم اختتامیه طرح زنگ کتاب هشتم در راستای طرح پیوست فرهنگی برنامه چهارشنبه‌های امام رضایی بنیاد کرامت رضوی، روز یک شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ در مدرسه دخترانه عادل مشهد برگزار شد‌.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: