تجلیل آستان قدس رضوی از ۶۰ خانواده سرپرست کودکان توانیاب

1402/10/21 دی

با همکاری مدیریت امور محرومین بنیاد کرامت رضوی از 60 خانواده سرپرست کودکان توانیاب تجلیل شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: