سومین همایش کشوری کانون‌های مشاوره و مددکاری در مشهد برگزار شد

1402/10/17 دی

جلسه ستادی دبیران کانون‌های تخصصی مشاوره و مددکاری بنیاد کرامت رضوی کشور با حضور دبیران کانون تخصصی مشاوره و مددکاری کشور برگزار شد.

در این جلسه که مدیر مرکز جامع مشاوره دکتر آذریان و همچنین روسای ادارات مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی احسان مهدوی و مصطفی یعقوبی حضور داشتند، مطالبی از آخرین وضعیت قوانین، آمارها و تاکید بر انجام صحیح ورود اطلاعات، بارگذاری مستندات بیان شد.
رضا آذریان به مدل‌های قابل اجرا در مراکز مشاوره در بکارگیری افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و داشتن عضویت در سازمان نظام روانشناسی به عنوان حداقلی در ارائه خدمات مشاوره اشاره کرد.
وی همچنین از پیشرفت ۸۴ درصدی راه‌اندازی کلینیک مجازی، کلینیک همیار مرکز و ایجاد دوره‌های طرح مربی‌گری روش‌مند و رعایت سلسله مراتبی در کانون‌های تخصصی مشاوره و مددکاری کشور خبر داد.
در ادامه احسان مهدوی رئیس اداره مرکز خادمیاری کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس گفت: باید به موقعیت تخصصی، جایگاه سازمانی، مطالبات از دبیر استانی و منطقه‌ای و چارت سازمانی معاونت اجتماعی توجه شود و دبیران مشاوره، حتما ماهی یک خدمت در جهت ایجاد و توسعه کانون تخصصی علاوه بر مناطق شهری و بازدید میدانی، در شهرستان‌های استان مربوطه خود نیز انجام دهند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: