آیین رونمایی از کتاب مربیگری روشمند

1402/09/19 آذر

آئین رونمایی از کتاب «مربیگری روشمند»، الگوی راهنمایی تخصصی با رویکرد دینی با حضور تولیت آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در مؤسسه دارالحدیث قم برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: