دانش آموزان دبستان عادل مشهد در روز چهارشنبه‌های امام رضایی میهمان سفره رضوی شدند

1402/09/12 آذر

مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی از طرح اطعام دانش‌آموزان نیازمند مشهدی در قالب پویش چهارشنبه‌های امام‌رضایی خبر داد و گفت: محوریت این طرح ویژه برای مدارس و مراکز آموزشی حاشیه شهر مشهد تدارک دیده شده است.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: