امضای تفاهم همکاری بین کانون‌های خدمت رضوی با آموزش و پرورش استان کرمان

1402/07/15 مهر

تفاهم نامه همکاری میان کانو‌های خدمت رضوی و اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به امضا رسید.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمان در جلسه امضای این تفاهم نامه گفت: همکاری و هم افزایی در خصوص خدمت رسانی به دانش آموزان مناطق محروم و نیازمند استان با استفاده از خادمیاران در سه حوزه مدرسان، مربیان و مشاوران از اهداف اصلی این تفاهم نامه است. 

سعید کاظمی پور ادامه داد: اشاعه و ترویج فرهنگ والای رضوی در میان جامعه هدف ( کودکان، نوجوانان و جوانان)، مساعدت به تشرف نوجوانان و جوانان زیارت اولی بر اساس ضوابط بنیاد کرامت و تسهیل گری اسکان زائرین حضرت امام رضا(ع) در قالب اردوهای تشرف رضوی در زائر شهر و زائر سرای رضوی براساس ضوابط موسسه موقوفه زائر ویژه فرهنگیان و دانش آموزان، همکاری در زمینه تولید محتوا و محصولات فرهنگی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ رضوی، اجرای طرح چهارشنبه‌های رضوی در مدارس استان کرمان با مشارکت دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی و همکاری جهت تاسیس مهدالرضا وابسته به دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان کرمان طبق مقررات آموزش و پرورش از محورهای مهم تفاهم نامه یاد شده است.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: