امضای تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزد تجاری – صنعتی چابهار و بنیاد کرامت رضوی

1402/07/01 مهر

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: