توزیع غذای متبرک رضوی برای زائران حسینی در مرز مهران

1402/06/11 شهریور

به روایت؛ جناب آقای همتی مسئول آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی

مرز مهران

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: