گزارش اقدامات ستاد اربعین

1402/06/08 شهریور

به روایت؛ جناب آقای استادآقا مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: