مرکز بانوان و امور خانواده بنیاد کرامت رضوی؛

«دورهمی دختران ایده‌پرداز» در مشهد

1402/05/15 مرداد

مدیر مرکز بانوان و امور خانواده بنیاد کرامت رضوی از برگزاری مراسمی با عنوان «دورهمی دختران ایده‌پرداز» به همت این مجموعه در محل باغ اردوگاه خاتون مشهد خبر داد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: