بنیاد کرامت رضوی

۸۸۸ هزار بسته معیشتی

چهارمین مرحله طرح «سفره مهربانی» با مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی در سراسر کشور با هدف تامین و توزیع ۸۸۸ هزار بسته معیشتی برای محرومان و نیازمندان آغاز شد. مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی عصر امروز در مراسم آغاز عملیات سراسری توزیع ۸۸۸ هزار بسته معیشتی که با حضور تولیت آستان قدس رضوی به صورت ویدئو […]