بنیاد کرامت رضوی

کلیپ

گزارش خبری صدا و سیما از دومین همایش فعالان اربعین حسینی