تصاویر ارسالی شما در حال آپلود می باشد لطفا منتظر بمانید

به کمک هم میتوانیم یاریگر باشیم

بنیاد کرامت

کبوتر حرمم

بدرقه زائران اربعین در مرز مهران به روایت تصویر

یک روز پس از طوفان سهمگین در مهران، در کنار خرابی‌های به وجود آمده عبور و مرور زائرین به روال عادی برگشت.

در پی طوفان و باران شدید در مرز مهران خسارات زیادی به موکب‌های مستقر در این مرز وارد شد.

طوفان غیر منتظره در مرز مهران باعث غافلگیری زائرین اربعین شد