بنیاد کرامت رضوی

وحید یامین پور

«رسانه مستضعفین» که هسته‌های رسانه‌ای در مناطق محروم است با هدف شناسایی، استعدادیابی و آموزش عناصر بومی فعال در مناطق محروم حاشیه شهر با اقدامات عمده‌ای در بنیاد کرامت امام رضا (ع) انجام شد.