بنیاد کرامت رضوی

نماز

زائرین با تمام سختی‌ها در هر گوشه‌ای نماز اول وقتشان را به جا می‌آورند