بنیاد کرامت رضوی

مردم پاکستان

بنیاد کرامت امام رضا(ع) اقدام به خدمت رسانی به زائران محروم پاکستانی در کشور کرد.