بنیاد کرامت رضوی

قاسم_سلیمانی

ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنه ای: شهید سلیمانی چهره ی بین المللی مقاومت است و همه ی دل بستگان مقاومت خونخواه اویند. همه دوستان و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است، فقدان سردار فداکار […]