بنیاد کرامت رضوی

صدا و سیما

گزارش خبری صدا و سیما از دومین همایش فعالان اربعین حسینی