بنیاد کرامت رضوی

شورحسینی

حضور پرشور زائران اربعین در مرز مهران و شکوه اجتماع حسینی