بنیاد کرامت رضوی

دبیر ستاد اربعین

محسن منصوری، دبیر ستاد اربعین آستان قدس رضوی و مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی