بنیاد کرامت رضوی

خیرین

به همت بنیاد کرامت امام رضا(ع)؛ از طریق خیرین ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، مشارکت‌های مردمی در طرح بانی زیارت به میزان ۳۲۵ میلیون تومان و جذب نذورات در حرم مطهر رضوی به مبلغ ۷۵ میلیون تومان برخی از مشارکت‌ها در راه برگزاری بهتر اربعین حسینی بود.