بنیاد کرامت رضوی

جهادگران

«جهادگران پیشرفت» عنوان طرحی است که از سوی بنیاد کرامت امام رضا(ع) با اهداف پیشرفتی مناطق گوناگون کشور در هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ برگزار شد.