بنیاد کرامت رضوی

جنبش نوجوانان پیشران خدمات اجتماعی

جنبش نوجوانان پیشران خدمات اجتماعی از سوی بنیاد کرامت امام رضا(ع) با برپایی فعالیت‌های آن راه‌اندازی و آغاز به کار کرد.